O nás

Kdo jsme?

Myšlenka vytvoření spolku podnikatelů v našem regionu se mezi členy objevila v různých formách již několikrát. Nyní byla převedena ve skutečnost a vznikl Spolek kutnohorských podnikatelů.

Tento spolek sdružuje podnikatele, kteří chtějí nějakým způsobem přispět k prosperitě kutnohorského regionu. Podnikatele, kterým není jedno, jak se v našem městě žije a chtějí se podílet na budování dobrého života v tomto městě a regionu.

Do spolku se může přihlásit jakýkoli podnikatel, který splní stanovené podmínky a ztotožní se s vizí Spolku kutnohorských podnikatelů.

Ustavující schůze proběhla dne 3. 12. 2015 v prostorách Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., kde se sešlo 11 podnikatelů a podáním přihlášky stvrdilo, že sdílí stejné názory a myšlenky, co se města Kutná Hora a jejího okolí týče.

V následujících letech se budeme jako spolek snažit přispět k prosperitě našeho regionu všemi možnými způsoby. Ať už půjde o pomoc při získávání různých dotací, o vzájemnou podporu podnikání, nebo o různé společensky prospěšné akce, které přispějí k rozvoji Kutné Hory.

Naše vize

Kutná Hora je velice krásné město s úžasnými památkami. Našim cílem je dosáhnout toho, aby sem lidé nejezdili pouze za nimi, ale táhl je sem bohatý život tohoto města.

Náš spolek si klade za cíl přispět k prosperitě města Kutná Hora ve všech sférách a vytvářet optimální podmínky pro život a pro podnikání v regionu. K dosažení toho chceme určitě spolupracovat s městskou radou Kutné Hory.

Tohoto cíle bychom rádi dosáhli podporou zdejšího soukromého podnikání, jak v rámci spolku, tak i mimo něj, dále pořádáním a podporováním různých společensky prospěšných akcí, a také využitím různých evropských dotací. Do budoucna chceme také spolupracovat s dalšími regionálními neziskovými organizacemi.